MAORI PLACES

MAORI PLACE NAMES


Auckland......................................Tâmaki makaurau


Banks Peninsula.......................Hakaroa


Blenheim.....................................Wairau


Canterbury Plains......................Ngâ Pâkihi whakatekateka a Waitaha


Canterbury..................................Waitaha


Cape Reinga.............................Te Rerenga Wairua


Chatham Islands......................Rekohu or Wharekauri


Christchurch..............................Ôtautahi


Cook Strait.................................Te Moana a Raukawa


Dunedin......................................Ôtepoti


East Cape..................................Te Tai râwhiti


Featherston................................Kaiwaewae


Feilding.......................................Aorangi


Foveaux Strait............................Te Ara a Kiwa


Fox Glacier (Glacier only)........Te Moenga o Tuawe


Franz Josef Glacier (Glacier)..Kä Roimata ö Hine Hukatere


Gisborne.....................................Tûranga nui a Kiwa


Great Barrier Island...................Aotea


Greymouth..................................Mâwhera


Haast Pass................................Tioripatea


Hamilton.....................................Kirikiriroa


Hastings.....................................Heretaunga


Hawera.......................................Hâwera


Hawke's Bay..............................Te Matau a Mâui


Huntly..........................................Râhui pôkeka


Invercargill..................................Murihiku


Invercargill..................................Waihopai


Kapiti...........................................Kapiti


Kaikoura.....................................Te Ahi kai koura a Tama ki te rangi


Levin............................................Horowhenua


Lower Hutt..................................Awakairangi


Manukau.....................................Manukau


Masterton...................................Te Oreore


Mount Albert (Auckland)..........Ôwairaka


Mount Cook...............................Aoraki


Mount Eden (Auckland)...........Maungawhau


Mount Edgecumbe...................Pûtauaki


Mount Egmont...........................Taranaki


Mount Hobson (Auckland).......Remuera


Mount Roskill (Auckland).........Puketâpapa


Mount Saint John......................Te Kopuke Mahia


Mount Smart (Auckland)..........Rarotonga


Mount Wellington (Auckland)..Maungarei


Napier.........................................Ahuriri


Nelson........................................Whakatû


New Plymouth...........................Ngâmotu


Northland...................................Te Tai Tokerau


Oamaru......................................Te Oha a Maru


One Tree Hill (Auckland).........Maungakiekie


Palmerston North.....................Te Papa i oea


Porirua........................................Porirua


Pukekohe...................................Pukekohe


Rotorua......................................Rotorua


Southern Alps...........................Ngâ Puke mâeroero


Stewart Island...........................Rakiura


Takapuna...................................Takapuna


Taupo..........................................Taupô nui a Tia


Tauranga....................................Tauranga moana


Thames......................................Pârâwai


Timaru........................................Te Tihi o Maru


Upper Hutt..................................Whakatiki


Wairoa........................................Te Wairoa


Waitemata.................................Waitematâ


Wanganui..................................Whanganui


Wellington.................................Te Whanga nui a Tara


West Coast...............................Te Taihau â uru


Whakatane................................Whakatâne


Whangarei.................................Whangârei terenga paraoa


White Island..............................Whakaari

SOME KEY WORDS IN PLACE NAMES


Ara................path, road


Au.................current


Awa..............river, valley


Iti...................small


Kai................food or to eat


Kapua..........clouds


Kato .............to flow


Koura ..........crayfish


Manaia.........plain


Manga..........stream


Maunga .......mountain


Moana .........sea, large lake


Motu .............island


Naki .............to move with even motion


Nui................big or plenty of


o....................of


One...............sand


Pae...............ridge, range


Papa.............flat, open, level area


Pehu.............to explode


Poto..............short


Puke ............hill


Puna ...........spring of water


Rangi ..........sky/heavens


Roa...............long


Roto .............lake


Rua ..............two or hole


Tai.................coast, tide


Tara .............peak


Wai ...............water


Whanga.......harbour, bight

All content Copyright © Navigator Tours Ltd 2008

For more information about Aotearoa and maps comparing the size of Aotearoa with other countries click here